Daloc S33 (Y33) Sikkerhetsdør RC3
Daloc S33 (Y33) Sikkerhetsdør RC3
A 120, A 60, EI 30
35dB, 40dB, 45dB, 50dB
EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S33 er innbruddsklassifisert i henhold til EN 1627 RC 3. Døren brukes ofte i hoteller, kontorer, legekontorer eller andre lokaler som må innbruddssikres. S33 leveres malt eller med tremønstret laminat.
Bytt til Daloc sikkerhetsdør

Vurderer du å bytte til sikkerhetsdør i leiligheten eller borettslaget?

Ønsket om å føle trygghet i eget hjem har vært den viktigste årsaken til at folk bytter til sikkerhetsdør i leiligheten sin, men i dag bytter folk til sikkerhetsdører over hele landet for å få et bedre, stillere og samtidig også tryggere bomiljø.

På daloc.no finnes fakta og informasjon om Daloc sikkerhetsdør, og du kan også lese mer om hvordan dørbytte i eksisterende leiligheter og flerbolighus utføres på beste måte.

Daloc S43 Sikkerhetsdør leilighet RC3
Daloc S43 Sikkerhetsdør leilighet RC3
A 60, EI 30
35dB, 40dB, 45dB, 50dB
EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S43 er utstyrt med en flerpunktslås og har høy innbruddsklassifisering. Egnede bruksområder for S43 er som entrédør til leiligheter i trapperom/oppganger. S43 leveres malt eller med tremønstret laminat.
Daloc Y43 Sikkerhetsdør svalgang RC3
Daloc Y43 Sikkerhetsdør svalgang RC3
EI 30
40dB, 45dB, 50dB
EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
EN 14351-1
Sikkerhetsdør Daloc Y43 er beregnet som ytterdør til boliger med svalganger eller på bakkenivå som er utsatt for vær og vind. I tillegg til beskyttelse mot regn, vind og kulde gir Daloc Y43 også førsteklasses beskyttelse mot innbrudd, brann og støy.
Daloc D43 Sikkerhetsdør RC3
Daloc D43 Sikkerhetsdør RC3
EI 30
35dB, 40dB, 50dB, Rw 50dB
EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
Daloc D43 er en eksklusiv sikkerhetsdør som kombinerer stål og tre. Døren har en kjerne av stål og fronter i eksklusivt tre på inn- eller utsiden, eventuelt på begge sider. Trefronten produseres etter kundens ønske. D43 brukes først og fremst som eksklusive entrédører for leiligheter i trapperom/oppganger.
Daloc S44 (Y44) Sikkerhetsdør RC4
Daloc S44 (Y44) Sikkerhetsdør RC4
A 60, EI 30
35dB, 40dB, 50dB
EN 1627 RC 4
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S44 er hovedsakelig beregnet for bruk som entrédør til leiligheter, men kan ogsåbrukes i andre rom. Døren gir god innbruddsbeskyttelse i kombinasjon med et estetisk ytre. S44 leveres malt eller med tremønstret laminat.
Daloc S63 (Y63) Sikkerhetsdør RC4
Daloc S63 (Y63) Sikkerhetsdør RC4
A 60, EI 30
35dB, 40dB
EN 1627 RC 4
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S63 er til butikker, datarom, legekontorer eller andre rom som må innbruddssikres. Døren kombinerer sikkerhet med et tiltalende utseende. S63 leveres malt eller med tremønstret laminat.
Daloc S53 (Y53) Arkivdør RC3
Daloc S53 (Y53) Arkivdør RC3
EI 120
35dB, 40dB
EN 1627 RC 3
Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S53 brukes ofte i serverrom, datahaller og institusjoner der man vil beskytte utstyr og viktige dokumenter. Den gir økt beskyttelse mot brann så vel som innbrudd. S53 leveres malt eller med tremønstret laminat.
Daloc S54 (Y54) Arkivdør RC4
Daloc S54 (Y54) Arkivdør RC4
EI 120
35dB, 40dB
EN 1627 RC 4
Sa
EMI-B, EMI-C
EN 14351-1
Daloc S54 brukes ofte i serverrom, datahaller og institusjoner der man vil beskytte utstyr og viktige dokumenter. Arkivdør Daloc S54 ser ut og brukes som Daloc S52 og Daloc S53, men har en mye høyere innbruddsbeskyttelse.
Over 60 års erfaring med sikkerhet
  • De forisolerte karmene leveres montert på dørbladene. Dette forenkler på byggeplassen, slik at monteringen går raskt, og sikrer at døren oppfyller klassifiseringskravene.
  • Kombiner stål og tre i den eksklusive sikkerhetsdøren D43.
  • Daloc Linea: en mønsterserie for både tredører og ståldører.
  • Vi kan beslag. Vi hjelper deg å finne de riktige variantene for forskjellige funksjonskrav, det være seg en standardløsning eller en unik løsning.
Daloc S93 (Y93) Høysikkerhetsdør RC4
Daloc S93 (Y93) Høysikkerhetsdør RC4
A 60
EN 1627 RC 4
EMI-B, EMI-C
EN 1522 FB 4
EN 13123 EPR 1
EN 14351-1
Daloc S93 er en høysikkerhetsdør som er innbruddsbeskyttet (EN 1627 RC4), skuddsikker og eksplosjonsbeskyttet. Døren brukes i rom der det stilles høye krav til mekanisk beskyttelse, for eksempel militæranlegg, banker og radarstasjoner.
Daloc S94 (Y94) Høysikkerhetsdør RC4
Daloc S94 (Y94) Høysikkerhetsdør RC4
E 90, EI 15
EN 1627 RC 4
EMI-C
EN 1522 FB 3
EN 13123 EPR 2-4
EN 14351-1
Daloc S94 er konstruert for å gi beskyttelse mot innbrudd, beskytning med håndvåpen, eksplosjoner, elektromagnetiske forstyrrelser, statisk trykk og brann. Døren gir bedre innbruddsbeskyttelse enn S93 og kan utstyres med enda bedre skuddbeskyttelse. Eksempler på bruksområder er militæranlegg, kraftverk, datasentraler og kjemiskteknisk industri.
Daloc S95 (Y95) Høysikkerhetsdør RC5
Daloc S95 (Y95) Høysikkerhetsdør RC5
E 90, EI 30
EN 1627 RC 5
EMI-C
EN 1522 FB 6
EN 13123 EPR 2-4
EN 14351-1
Daloc S95 brukes der det stilles ekstra høye krav til sikkerheten. Døren har en gjennomgående høyere klassifisering med hensyn til innbrudd, beskytning med håndvåpen, eksplosjoner, elektromagnetiske forstyrrelser og statisk trykk enn Daloc S94. Eksempler på bruksområder er militæranlegg, kraftverk, datasentraler og kjemiskteknisk industri.